BIP PAN Olsztyn

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych
Wersja z: 2020-04-01 16:30:59. Zapisał: Administrator

16 marca 2020 r. Dyrektorzy 3 Instytutów Naukowych podpisali umowę o utworzeniu i wspólnym prowadzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Szkoła będzie prowadzona przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (pełniący funkcję Lidera), Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Szkoła rozpocznie swoją działalność 1 października 2020 roku i będzie kształciła doktorantów w 4 dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria oraz rolnictwo i ogrodnictwo.

Zarządzenie Dyrektora IRZiBZ PAN o utworzeniu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Funkcjonowanie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych regulowane jest przez następujące uchwały:

  1. Uchwała Rady Naukowej IRZiBZ PAN w sprawie Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych
  2. Uchwała Rady Naukowej IRZiBZ PAN w sprawie Programu Kształcenia w Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych
  3. Uchwała Rady Naukowej IRZiBZ PAN w sprawie Regulaminu Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

You are here  : Home