BIP PAN Olsztyn

Dział Zamówień Publicznych
Wersja z: 2022-07-07 12:57:40. Zapisał: Administrator

10-237 Olsztyn, Bydgoska 5
e-mail: przetargi@pan.olsztyn.pl

p.o. kierownika Działu Zamówień Publicznych

Łukasz Łucewicz
k.l.lucewicz@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 69

Sekcja Przetargów i Umów

Łukasz Łucewicz
l.lucewicz@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 69

Spec. ds. zamówień publicznych
Tomasz Gabryel
t.gabryel@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 67

Sekcja Zamówień i Monitoringu

Specjalista ds. zamówień i monitoringu
Paweł Pac
p.pac@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 68

Spec. ds. zamówień publicznych
Sylwia Bastek-Oczkowska
s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 67

Spec. ds. zamówień publicznych
Ewelina Piórkowska
e.piorkowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 68


You are here  : Home