BIP PAN Olsztyn

Dział Zamówień Publicznych
Wersja z: 2015-01-02 10:45:05. Zapisał: Administrator

10-237 Olsztyn, Bydgoska 5
e-mail: przetargi@pan.olsztyn.pl

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Krzysztof Makowski
k.makowski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 69

Sekcja Przetargów i Umów

Krzysztof Makowski
k.makowski@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 69

Główny spec. ds. zamówień publicznych
Beata Abramska
b.abramska@pan.olsztyn.pl

Spec. ds. zamówień publicznych
Tomasz Gabryel
t.gabryel@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 67

Spec. ds. zamówień publicznych
Agnieszka Sendrowska
a.sendrowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 67

Sekcja Zamówień i Monitoringu

Spec. ds. zamówień i monitoringu
Paweł Pac
p.pac@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 47

Referent ds. zamówień publicznych
Sylwia Bastek-Oczkowska
s.bastek-oczkowska@pan.olsztyn.pl
tel. +48 89 539 31 68


You are here  : Home