BIP PAN Olsztyn

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego maszyn rolniczych - ZP-PNK/D/2016/03/52-4

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/03/52-4
Data ogłoszenia: 27.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 1A do Formularza oferty – Kalkulacja ceny oferty [PDF]
Załącznik nr 1A do Formularza oferty – Kalkulacja ceny oferty [RTF]

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz oferty - modyfikacja (28.04.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz oferty - modyfikacja (28.04.2016) [RTF]

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja (29.04.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja (29.04.2016) [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (04.05.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.05.2016) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (04.05.2016) [PDF]

Załącznik nr 1A do Formularza oferty – Kalkulacja ceny oferty - modyfikacja (04.05.2016) [PDF]
Załącznik nr 1A do Formularza oferty – Kalkulacja ceny oferty - modyfikacja (04.05.2016) [RTF]

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja 2 (04.05.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja 2 (04.05.2016) [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (05.05.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (05.05.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (05.05.2016) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (05.05.2016) [PDF]

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja 3 (05.05.2016) [PDF]
Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja 3 (05.05.2016) [RTF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-04-27 09:58:55
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-04-27 12:00:18
Odsłon: 1402
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa w ramach leasingu operacyjnego maszyn rolniczych - ZP-PNK/D/2016/03/52-4