BIP PAN Olsztyn

Dostawa energii elektrycznej dla budynków Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2016/04/66

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/04/66
Data ogłoszenia: 21.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (27.04.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.04.2016) [PDF]
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.04.2016) [RTF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.04.2016) [PDF]
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.04.2016) [RTF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (27.04.2016) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (27.04.2016) [RTF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (04.05.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (09.05.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-04-21 14:06:21
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-04-21 16:07:12
Odsłon: 1220
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa energii elektrycznej dla budynków Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2016/04/66