BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych II - ZP-PNU/D/2016/04/68

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2016/04/68
Data ogłoszenia: 15.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 3 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 3 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (22.04.2016) [PDF]
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (22.04.2016) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 3 (06.06.2016) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.06.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-04-15 13:22:40
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-04-15 15:23:01
Odsłon: 1497
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu i aparatury do prowadzenia badań i grantów wewnętrznych II - ZP-PNU/D/2016/04/68