BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBiPRC IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/03/45

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2016/03/45
Data ogłoszenia: 02.03.2016

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 1 [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty - część 2 [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i Oświadczenie wykonawcy z art.24 ust. 1 pkt 2 [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - część 1 [PDF]
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - część 2 [PDF]

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy [XLSX]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (07.03.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.03.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.03.2016) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (15.03.2016) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (15.03.2016) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (15.03.2016) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (15.03.2016) [PDF]

Załącznik nr 8 – Formularz cenowy - modyfikacja (15.03.2016) [XLSX]

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz I i II (15.04.2016) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2016-03-02 14:27:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2016-03-02 15:28:13
Odsłon: 1510
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBiPRC IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2016/03/45