BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznej aparatury na potrzeby Zakładu Biosensorów IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2015/08/134

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2015/08/134
Data ogłoszenia: 04.09.2015

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia [RTF]

Załącznik nr 2 – Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 2 – Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [PDF]
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [RTF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych [RTF]

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [PDF]
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów do niej należących [RTF]

Załącznik nr 7 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (09.09.2015) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.09.2015) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.09.2015) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.09.2015) [PDF]

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (11.09.2015) [PDF]
Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia - modyfikacja (11.09.2015) [RTF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.09.2015) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-09-04 10:51:30
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-09-04 12:52:07
Odsłon: 1261
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznej aparatury na potrzeby Zakładu Biosensorów IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2015/08/134