BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników (wzorców) do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie III - ZP-PN/D/2021/10/52

Znak sprawy: ZP-PN/D/2021/10/52
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2022/S 003-004399
Nr identyfikacyjny postępowania w miniPortalu: fad5c801-7257-4ac2-be98-4657739ddd0c

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fad5c801-7257-4ac2-be98-4657739ddd0c

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2022-01-05 11:21:05
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2022-01-05 12:22:39
Odsłon: 509
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników (wzorców) do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie III - ZP-PN/D/2021/10/52