BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych zestawów do analizatorów na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/04/5-3

Znak sprawy: ZP-PN/D/2021/04/5-3
Data ogłoszenia: 11.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [XML]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [RTF]

---

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (14.09.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (14.09.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (19.10.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 3 (22.12.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-08-11 10:15:25
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-08-11 12:19:34
Odsłon: 564
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych zestawów do analizatorów na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/04/5-3