BIP PAN Olsztyn

Dostawa kolumn i przedkolumn do HPLC do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/08/33

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/08/33
Data ogłoszenia: 11.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 4 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 5 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 5 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (17.08.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (09.09.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (09.09.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 2 (09.09.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 - modyfikacja (09.09.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 - modyfikacja (09.09.2021) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 - modyfikacja (09.09.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 - modyfikacja (09.09.2021) [RTF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (15.09.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (15.09.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.12.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-08-11 09:39:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-08-11 11:40:37
Odsłon: 617
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa kolumn i przedkolumn do HPLC do badań na potrzeby ZChiBŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/08/33