BIP PAN Olsztyn

Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/05/7-2

Znak sprawy: ZP-PN/D/2021/05/7-2
Data ogłoszenia: 09.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [XML]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [RTF]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (09.09.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (09.09.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (26.10.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (26.10.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-08-09 08:55:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-08-09 11:00:23
Odsłon: 526
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/05/7-2