BIP PAN Olsztyn

Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/06/17

Znak sprawy: ZP-PN/D/2021/06/17
Data ogłoszenia: 30.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [XML]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [RTF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (17.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (17.08.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (25.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 2 (25.08.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (17.09.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (17.09.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia 3 (17.09.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 - modyfikacja (17.09.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 - modyfikacja (17.09.2021) [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - modyfikacja (17.09.2021) [PDF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (01.10.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (01.10.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (21.12.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (21.12.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-07-30 09:10:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-07-30 11:11:26
Odsłon: 844
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/06/17