BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/10-3

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/05/10-3
Data ogłoszenia: 29.07.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (04.08.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (04.08.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja (04.08.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja (04.08.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja (04.08.2021) [RTF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (25.08.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (25.08.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-07-29 08:46:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-07-29 10:47:53
Odsłon: 552
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/10-3