BIP PAN Olsztyn

Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/06/15

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/06/15
Data ogłoszenia: 22.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (25.06.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.06.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.06.2021) [PDF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy - modyfikacja (25.06.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (01.07.2021) [PDF]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (01.07.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.07.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-06-22 08:07:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-06-22 10:08:21
Odsłon: 547
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/06/15