BIP PAN Olsztyn

Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/05/7

Znak sprawy: ZP-PN/D/2021/05/7
Data ogłoszenia: 15.06.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [XML]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [PDF]
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy [RTF]

--

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia (12.07.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja (12.07.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia - 2 (16.07.2021) [PDF]

Specyfikacja warunków zamówienia - modyfikacja 2 (16.07.2021) [PDF]

--

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (29.07.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (29.07.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 3 (03.08.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (15.09.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-06-15 12:21:41
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-06-15 14:30:06
Odsłon: 559
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PN/D/2021/05/7