BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych zestawów do analizatorów na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/04/5-2

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/04/5-2
Data ogłoszenia: 21.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 4 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 5 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 5 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (31.05.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (31.05.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1 i 2 (23.06.2021) [PDF]
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 4 (23.06.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 3 i 5 (23.06.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-05-21 14:42:21
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-05-21 16:43:23
Odsłon: 563
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych zestawów do analizatorów na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/04/5-2