BIP PAN Olsztyn

Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/6

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/05/6
Data ogłoszenia: 20.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty do części 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert (01.06.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (02.06.2021) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (18.06.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18.06.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-05-20 10:59:18
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-05-20 12:59:47
Odsłon: 560
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/6