BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby LAiOKiT w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/3

Znak sprawy: ZP-TP/D/2021/05/3
Data ogłoszenia: 14.05.2021

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja warunków zamówienia [PDF]
Szczegóły postępowania [PDF]

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.05.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.05.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (28.05.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (28.05.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (01.06.2021) [PDF] ;

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (01.06.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (01.06.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja (01.06.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - modyfikacja (01.06.2021) [RTF]

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (09.06.2021) [PDF]

Informacja z otwarcia ofert (09.06.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.06.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2021-05-14 08:56:53
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2021-05-14 10:58:26
Odsłon: 633
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby LAiOKiT w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-TP/D/2021/05/3