BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/10/51-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/10/51-2
Data ogłoszenia: 29.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.01.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (12.01.2021) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (19.01.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (19.01.2021) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.01.2021) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (29.01.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.02.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-29 16:39:52
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-29 17:43:06
Odsłon: 648
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/10/51-2