BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/12/58

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/12/58
Data ogłoszenia: 29.12.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 4 [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (12.01.2021) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.01.2021) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (12.01.2021) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (12.01.2021) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (12.01.2021) [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 1 - modyfikacja (12.01.2021) [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 2 - modyfikacja (12.01.2021) [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 3 - modyfikacja (12.01.2021) [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 4 - modyfikacja (12.01.2021) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (19.01.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 2, 3, 4 (05.03.2021) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (15.03.2021) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-12-29 11:04:26
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-12-29 12:05:24
Odsłon: 873
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury laboratoryjnej do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/12/58