BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/11/54

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/11/54
Data ogłoszenia: 20.11.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.11.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (26.11.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.11.2020) [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (27.11.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (27.11.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (27.11.2020) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (04.12.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (10.12.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (10.12.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-11-20 14:19:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-11-20 15:20:03
Odsłon: 695
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/11/54