BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBFŻ, ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/09/44

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/09/44
Data ogłoszenia: 22.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 2 [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (01.10.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (01.10.2020) [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (02.10.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (02.10.2020) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 2 - modyfikacja (02.10.2020) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (07.10.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (09.10.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.10.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-09-22 10:20:48
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-09-22 12:21:40
Odsłon: 614
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBFŻ, ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/09/44