BIP PAN Olsztyn

Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/08/38

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/08/38
Data ogłoszenia: 27.08.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 2 [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (15.09.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.09.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (15.09.2020) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (15.09.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (15.09.2020) [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (15.09.2020) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 - modyfikacja (15.09.2020) [RTF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (21.09.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.12.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-08-27 11:34:05
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-08-27 13:34:56
Odsłon: 911
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa sprzętu laboratoryjnego do badań na potrzeby ZBGiZ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/08/38