BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie IV - ZP-PNK/D/2020/07/31

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/07/31
Data ogłoszenia: 13.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (22.07.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (22.07.2020) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (27.07.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29.07.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-07-13 09:11:42
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-07-13 11:12:32
Odsłon: 630
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie IV - ZP-PNK/D/2020/07/31