BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet automatycznych i akcesoriów na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/79-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/09/79-2
Data ogłoszenia: 05.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (18.03.2020) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (24.04.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-03-05 13:13:47
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-03-05 14:17:26
Odsłon: 902
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa pipet automatycznych i akcesoriów na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/79-2