BIP PAN Olsztyn

Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/01/8

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2020/01/8
Data ogłoszenia: 25.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

--

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.03.2020) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (02.03.2020) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (02.03.2020) [PDF]

Punkty CPU (02.03.2020) [PDF]

--

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (06.03.2020) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (06.04.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2020-02-25 12:52:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2020-02-25 13:53:19
Odsłon: 971
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa aparatury laboratoryjnej na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2020/01/8