BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olszty - ZP-PNK/D/2019/11/102

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/11/102
Data ogłoszenia: 02.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (09.12.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.12.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (09.12.2019) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (09.12.2019) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (12.12.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 (12.12.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 (09.01.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-12-02 10:36:18
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-12-02 11:37:08
Odsłon: 780
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olszty - ZP-PNK/D/2019/11/102