BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/11/101

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/11/101
Data ogłoszenia: 21.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.11.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (28.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (28.11.2019) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (28.11.2019) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (05.12.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (22.01.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-11-21 14:41:01
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-11-21 15:41:35
Odsłon: 878
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/11/101