BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet automatycznych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/11/95

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/11/95
Data ogłoszenia: 06.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (19.11.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (10.12.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-11-06 14:06:39
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-11-06 15:07:37
Odsłon: 916
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa pipet automatycznych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/11/95