BIP PAN Olsztyn

Dostawa pipet automatycznych i akcesoriów na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/79

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/09/79
Data ogłoszenia: 05.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (12.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (12.11.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (14.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (14.11.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (19.11.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (19.11.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (19.11.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (19.11.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (19.11.2019) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (25.11.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania (20.02.2020) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-11-05 14:37:08
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-11-05 15:38:42
Odsłon: 1032
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa pipet automatycznych i akcesoriów na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/09/79