BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/10/89

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/10/89
Data ogłoszenia: 09.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.10.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.10.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.10.2019) [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (11.10.2019) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (18.10.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (04.11.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-10-09 10:44:02
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-10-09 12:45:21
Odsłon: 888
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/10/89