BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/07/74

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/07/74
Data ogłoszenia: 30.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 1,2,3 [PDF]
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - Część 4 [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (06.08.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.08.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (06.08.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 - modyfikacja (06.08.2019) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (09.08.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do części 2 (20.08.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1, 3, 4 (21.08.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-07-30 10:17:56
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-07-30 12:18:38
Odsłon: 908
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/07/74