BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/07/72

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/07/72
Data ogłoszenia: 18.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (07.08.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.08.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-07-18 11:42:02
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-07-18 13:42:32
Odsłon: 833
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych na potrzeby ZIPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/07/72