BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZFiTR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/06/59

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/06/59
Data ogłoszenia: 14.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (25.06.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.07.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-06-14 09:47:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-06-14 11:48:03
Odsłon: 972
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZFiTR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/06/59