BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2019/04/48

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2019/04/48
Data ogłoszenia: 29.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Klucz publiczny do szyfrowania ofert [asc]

Karta informacyjna postępowania przetargowego [RTF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.06.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (24.06.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (24.06.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 (24.06.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 (24.06.2019) [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (24.06.2019) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [PDF]
Załącznik nr 5 - Oświadczenie - Informacja o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (18.07.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (05.09.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-05-29 13:26:33
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-05-29 15:29:06
Odsłon: 1277
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2019/04/48