BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie II - ZP-PNK/D/2019/04/33

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/04/33
Data ogłoszenia: 03.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 5 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 5 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 6 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 6 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (12.04.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 (25.04.2019) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2, 3, 5 i 6 (05.04.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do części 4 (13.05.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-04-03 08:22:35
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-04-03 10:23:34
Odsłon: 1466
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie II - ZP-PNK/D/2019/04/33