BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/02/22

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/02/22
Data ogłoszenia: 28.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.03.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (06.03.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (13.03.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (13.03.2019) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (13.03.2019) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (13.03.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (13.03.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (13.03.2019) [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy - modyfikacja (13.03.2019) [PDF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (19.03.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.03.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-02-28 12:03:20
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-02-28 13:03:47
Odsłon: 1099
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów zużywalnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/02/22