BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/02/15

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/02/15
Data ogłoszenia: 11.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (15.02.2019) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (15.02.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (15.02.2019) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (15.02.2019) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (15.02.2019) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (22.02.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (02.04.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-02-11 13:00:48
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-02-11 14:01:25
Odsłon: 1144
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZBFŻ w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2019/02/15