BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa granulatów, preparatów mlekozastępczych i preparatów witaminowo mineralnych dla cieląt i krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2019/01/8

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2019/01/8
Data ogłoszenia: 14.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (18.01.2019) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (18.01.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (18.01.2019) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (28.01.2019) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (14.02.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2019-01-14 11:44:04
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2019-01-14 12:44:48
Odsłon: 931
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Sukcesywna dostawa granulatów, preparatów mlekozastępczych i preparatów witaminowo mineralnych dla cieląt i krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie - ZP-PNK/D/2019/01/8