BIP PAN Olsztyn

Dostawa urządzeń i sprzętu do prowadzenia badań naukowych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN Olsztyn - ZP-PNK/D/2018/12/101

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/12/101
Data ogłoszenia: 04.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Odpowiedź na zadane pytania przez Wykonawcę (07.12.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (07.12.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (07.12.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (07.12.2018) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (13.12.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Części 2 (19.12.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Części 1 (20.12.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-12-04 13:46:06
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-12-04 14:46:48
Odsłon: 1109
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa urządzeń i sprzętu do prowadzenia badań naukowych na potrzeby LBM w IRZiBŻ PAN Olsztyn - ZP-PNK/D/2018/12/101