BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/07/65

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2018/07/65
Data ogłoszenia: 16.10.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.11.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (20.11.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (20.11.2018) [PDF]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - modyfikacja (20.11.2018) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (14.12.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (07.01.2019) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-10-16 12:28:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-10-16 14:28:54
Odsłon: 1337
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/07/65