BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznej aparatury i urządzeń do prowadzenia badań naukowych w ZBFŻ - ZP-PNK/D/2018/07/74

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/07/74
Data ogłoszenia: 06.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 5 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 6 [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (14.08.2018) [PDF]

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 3, 4, 5, 6 (20.08.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1 i 2 (20.08.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-08-06 10:10:08
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-08-06 12:10:47
Odsłon: 1047
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznej aparatury i urządzeń do prowadzenia badań naukowych w ZBFŻ - ZP-PNK/D/2018/07/74