BIP PAN Olsztyn

Sukcesywna dostawa sianokiszonki dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie (II) - ZP-PNK/D/2018/07/64-2

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/07/64-2
Data ogłoszenia: 24.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (02.08.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.08.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-24 12:03:43
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-24 14:04:28
Odsłon: 1125
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Sukcesywna dostawa sianokiszonki dla Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie (II) - ZP-PNK/D/2018/07/64-2