BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/05/45

Znak sprawy: ZP-PNU/D/2018/05/45
Data ogłoszenia: 20.07.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.07.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (25.07.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja (25.07.2018) [RTF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (14.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (14.08.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (14.08.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (27.08.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (27.08.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (27.08.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (27.08.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja 2 (27.08.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 - modyfikacja 2 (27.08.2018) [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (20.09.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2 (07.11.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Częściach 1, 3 (16.11.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-07-20 10:15:45
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-07-20 12:16:40
Odsłon: 1539
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNU/D/2018/05/45