BIP PAN Olsztyn

Dostawa mikroskopu badawczego, odwróconego z punktowym, laserowym systemem konfokalnym - ZP-PNK/D/2018/06/58

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/06/58
Data ogłoszenia: 22.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [PDF]
Załącznik nr 2 – Jednolity europejski dokument zamówienia [XML]
WYPEŁNIJ JEDZ

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.07.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (11.07.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (11.07.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (11.07.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - modyfikacja (11.07.2018) [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (31.07.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (08.08.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-06-22 13:07:19
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-06-22 15:11:11
Odsłon: 1356
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa mikroskopu badawczego, odwróconego z punktowym, laserowym systemem konfokalnym - ZP-PNK/D/2018/06/58