BIP PAN Olsztyn

Dostawa koncentratów białkowych, preparatów mlekozastępczych i granulatów dla cieląt oraz krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie (4) - ZP-PNK/D/2018/03/33-4

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/03/33-4
Data ogłoszenia: 21.06.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.06.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.06.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.06.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (25.06.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - modyfikacja (25.06.2018) [RTF]

Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Protokół z otwarcia ofert (02.07.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.07.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-06-21 09:15:29
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-06-21 11:16:20
Odsłon: 1078
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa koncentratów białkowych, preparatów mlekozastępczych i granulatów dla cieląt oraz krów mlecznych do Stacji Badawczej IRZiBŻ PAN w Popielnie (4) - ZP-PNK/D/2018/03/33-4