BIP PAN Olsztyn

Dostawa urządzeń i sprzętu do prac naukowo-badawczych II - ZP-PNK/D/2018/05/51

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/05/51
Data ogłoszenia: 28.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 3 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 4 [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (01.06.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (01.06.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (01.06.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (06.06.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2 (06.06.2018) [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (12.06.2018) [PDF]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 (12.06.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3 (12.06.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja 2 (12.06.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (12.06.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (12.06.2018) [RTF]

Załącznik nr 3 – Wzór umowy - modyfikacja (12.06.2018) [PDF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (19.05.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Częściach 1 - 4 (10.07.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-05-28 12:10:27
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-05-28 14:13:05
Odsłon: 1311
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa urządzeń i sprzętu do prac naukowo-badawczych II - ZP-PNK/D/2018/05/51