BIP PAN Olsztyn

Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby LAiOKiT w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/05/47

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/05/47
Data ogłoszenia: 15.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [PDF]
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [RTF]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Załącznik nr 4 - Wzór umowy [PDF]

Protokół z otwarcia ofert (23.05.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.05.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-05-15 09:43:55
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-05-15 11:45:20
Odsłon: 790
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby LAiOKiT w IRZiBŻ PAN w Olsztynie - ZP-PNK/D/2018/05/47