BIP PAN Olsztyn

Dostawa urządzeń i sprzętu do prac naukowo-badawczych - ZP-PNK/D/2018/05/43

Znak sprawy: ZP-PNK/D/2018/05/43
Data ogłoszenia: 08.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia [PDF]

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 [RTF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 2 [RTF]

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [PDF]
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu [RTF]

Wzory dokumentów:

Załącznik nr 3 – Wzór umowy [PDF]

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.05.2018) [PDF]

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (10.05.2018) [PDF]

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikacja (10.05.2018) [PDF]

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (10.05.2018) [PDF]
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - Część 1 - modyfikacja (10.05.2018) [RTF]

Dokumenty składane w oparciu o informację z otwarcia ofert:

Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [PDF]
Załącznik nr 4 – Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [RTF]

Informacja z otwarcia ofert (21.05.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1 (30.05.2018) [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2 (26.06.2018) [PDF]

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2018-05-08 08:59:44
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2018-05-08 11:01:39
Odsłon: 1408
Dziennik zmian
 
You are here  : Home Dostawy Dostawa urządzeń i sprzętu do prac naukowo-badawczych - ZP-PNK/D/2018/05/43